Què són els sistemes SCADA?

Les aplicacions SCADA permeten la supervisió i automatització dels processos industrials, obrint el camí cap a la Indústria 4.0 del futur.

Els sistemes SCADA estan presents en cada cop més aplicacions industrials, a causa dels avantatges que ofereixen per optimitzar els sistemes industrials. Saps en què consisteixen aquests tipus de software, com funcionen i els beneficis que ofereixen? T’ho expliquem.

SCADA és l’acrònim en anglès de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisió, Control i Adquisició de Dades). Es tracta d’una aplicació de software que s’utilitza per obtenir informació sobre un sistema de producció per tal de controlar i millorar el seu funcionament. L’objectiu principal dels sistemes SCADA és permetre l’automatització dels processos industrials, les línies de producció o fins i tot una planta de fabricació sencera. Per tant, la implementació d’un sistema SCADA és un requisit que permet avançar cap a la Indústria 4.0, és a dir, la fabricació intel·ligent, que segons els experts esdevindrà el futur del sector industrial.

A Electra Caldense distribució tenim contractat un sistema SCADA de darrera generació que usem per millorar la gestió dels serveis que oferim als nostres clients de diversos sectors. En aquest sentit, l’origen dels sistemes SCADA era la supervisió automatitzada d’infraestructures complexes com ara els sistemes de transmissió d’energia elèctrica, les xarxes de distribució de gas natural o les plantes de generació d’energia. Malgrat això, l’evolució i popularització de la tecnologia SCADA ha provocat que actualment es trobi present en un amplíssim ventall d’entorns industrials. De fet, l’existència dels sistemes de control és molt anterior a l’aparició de les aplicacions SCADA. El que diferencia els sistemes SCADA és que, a més a més de la supervisió, aquesta mena de programari permet intervenir en el procés industrial per tal de realitzar correccions i millores que resolguin les ineficiències o n’optimitzin el funcionament.

Components d’un sistema SCADA

Bàsicament, un sistema SCADA inclou els següents components:

  • Unitat terminal mestra: es tracta de l’ordinador principal del sistema, que recull i processa les dades proporcionades per la resta dels components. Habitualment, es tracta d’un ordinador que és gestionat per un operari especialitzat.
  • Unitats terminals remotes: es tracta d’ordinadors que es troben ubicats en els nodes estratègics del sistema i gestionen les diferents subestacions o parts del procés. A diferència de la unitat mestra, es comuniquen únicament amb altres màquines (M2M), per tant no requereixen una interfície d’usuari convencional.
  • Xarxa de comunicació: s’encarrega de recollir i transmetre la informació entre els diferents elements del sistema, mitjançant protocols de comunicació en sèrie oberts com ara TCP/IP, RS o sistemes propietaris.
  • Instruments de camp: consisteixen en sensors, controladors i actuadors que s’encarreguen de captar la informació o d’aplicar els ajustaments indicats per l’operari o el software que gestiona el sistema.
  • Software: és el cor del sistema SCADA i consisteix en un programari que processa tota la informació rebuda i la tradueix en una interfície gràfica intel·ligible per a l’operador humà. De la mateixa manera, tradueix les ordres de l’operari en ordres informàtiques que puguin interpretar i executar els altres components del sistema.

Tot plegat pot semblar una mica complicat. Però la gràcia d’un sistema SCADA és que, un cop implementat correctament, simplifica enormement la gestió d’una planta industrial. Per una banda, permet accedir a una vista unificada i en temps real de l’estat real del procés de producció, alerta de les possibles avaries i incidències, i recull dades que permeten realitzar anàlisis estadístiques per millorar-ne l’eficiència. Tot això està disponible en una mateixa pantalla, en lloc d’haver de consultar multitud d’instruments que funcionen per separat, de manera que un sol operari pot encarregar-se de tot. Per l’altra banda, a través del sistema SCADA es poden introduir canvis, correccions i millores en els processos de fabricació d’una manera ràpida i fàcil, també sense necessitat d’ajustar els diferents instruments per separat.

Actualment, la incorporació de tecnologies mòbils als sistemes SCADA ofereix la possibilitat de realitzar la supervisió i gestió de la producció de forma remota; mentre que la combinació amb altres tecnologies com el Big Data i la intel·ligència artificial fa possible que una fàbrica funcioni veritablement de manera automatitzada i intel·ligent, sense pràcticament intervenció humana.

Vols saber com podem ajudar-te a millorar la gestió i eficiència del teu negoci? Contacta’ns!

 

Publicacions recomanades